Dê Hấp Thảo Mộc
Dê Hấp Thảo Mộc 175.000 đ
Liện kết: Bột lá nếp| Hoa đậu biếc