Tiết Canh Dê
Tiết Canh Dê 25.000 đ
Cháo Dê
Cháo Dê 35.000 đ
Chân Dê Hầm Thuốc Bắc
Chân Dê Hầm Thuốc Bắc 180.000 đ
Dê Xào Lăn
Dê Xào Lăn 180.000 đ
Dê Nhúng Mẻ
Dê Nhúng Mẻ 200.000 đ
Dê Tái Chanh
Dê Tái Chanh 160.000 đ
Dê Chao Dầu
Dê Chao Dầu 180.000 đ
Dê né
Dê né 180.000 đ
Dê nướng mỡ chài
Dê nướng mỡ chài 180.000 đ
Dê nướng tảng
Dê nướng tảng 200.000 đ
Dê Hấp Thảo Mộc
Dê Hấp Thảo Mộc 175.000 đ
Liện kết: Bột lá nếp| Hoa đậu biếc | bột lá khúc